Clo – co čekat a kdy vás nemine?

Poslat balík do zahraničí? Se Zaslat hravě! Do celní oblasti? Také hravě! Vyplňte na našem webu svoji objednávku přepravy a o vše ostatní se postaráme my, ať už vaše zásilka putuje kamkoliv.

Kdy se na vaši zásilku vztahuje celní proces? Jednoduše kdykoliv ji posíláte mimo Evropskou unii a stanoví tak mezinárodní úmluvy. Právě tehdy vstupují do celého procesu celní mechanizmy. Státy tak kontrolují jaké zboží a za jakým účelem přichází na jejich území. Někde jsou pravidla přísnější, jinde celníci pozornější. Pokud balíky posíláte se Zaslat, nemusíte si ale ani s celním procesem lámat hlavu. I s tím vám pomůžeme.

Celní faktura

Název dokumentu může být pro někoho zavádějící, jde ale o průvodní doklad, který nesmí chybět u žádné zásilky, která putuje mimo EU či v opačném směru (kromě zásilek obsahující psané dokumenty). Podrobněji vše vysvětlí Hana Divilková, která se v Zaslat.cz, mimo jiné, věnuje problematice celního řízení:

“Na základě tohoto dokumentu a informací v něm obsažených probíhá příprava na celní řízení. Co přesně za informace obsahuje? Popíšete, co přesně v zásilce je, v jakém množství, jaké hodnoty a odkud obsah zásilky pochází. Může to znít složitě, na Zaslat jsme ale vytvořili speciální formulář, díky kterému je pro vás celý proces jednodušší. My fakturu pro celní účely vytvoříme za vás a odešleme dopravci.”

Hana Divilková, Zaslat.cz


Hanka doporučuje všem našim klientům vypisovat informace o obsahu zásilky opravdu poctivě. Snažit se obejít celní pravidla se totiž nevyplácí. V některých případech mohou být vyžadovány i další dokumenty specifické například pro určité regiony. Může jít například o takzvané “potvrzení podstaty věci”, které lépe vysvětluje, o jaký obsah se jedná. “Typické je to třeba pro různé druhy baterii. Jde tedy o hodně specifický obsah týkající se především zákazníků obchodujících nebo podnikajících v konkrétních průmyslových odvětví,” dodává. Pro běžné zásilky to není potřeba.

Celní proces může prodloužit dobu doručení až o několik pracovních dní. Obzvlášť pokud se jedná o zásilku vysoké hodnoty a celní úřad vyžaduje součinnost příjemce zásilky.

Kudy váš balík putuje?

Když kurýr váš balík vyzvedne, putuje na svozové depo dopravce. Již v té chvíli se celní specialisté dopravce, takzvaní celní deklaranti, zabývají obsahem vaší zásilky a připravují dokumenty, které požadují celní úřady států ze kterých, přes které a do kterých zásilka putuje.

Než-li zásilka vstoupí na území cílového státu, prochází obsah zásilky kontrolou. Velmi často celním úřadům stačí pouhá kontrola předložených materiálů, tedy faktur vypovídajících o obsahu zásilky.

“I proto vždy upozorňujeme naše zákazníky, aby opravdu byli při vyplňování faktury poctiví a nesnažili se zatajit žádný obsah či jeho hodnotu. Celníci zásilky kontrolují skenery a jakékoliv rozpory s dokumentem zavdávají důvod k podezření.”

Lucie Vašíčková, Vedoucí zákaznické péče Zaslat.cz

Pokud pojmou celníci podezření, mohou balík kontrolovat fyzicky, to znamená, že zásilku otevřou a ručně prohledají, jestli popis na faktuře odpovídá obsahu. Pokud objeví rozpory, zásilku zabaví bez možnosti náhrady. Pokud je obsah likvidován, mohou příjemci také vystavit za tento úkon fakturu! Všechny takové události nejen že doručení zásilky oddalují, ale i komplikují.

Budu platit clo nebo DPH?

V zemi doručení je při celním procesu stanoveno clo, pokud se na danou věc v balíku vztahuje, případně místní DPH dle platných tarifů země adresáta. Doporučujeme vám vždy před odesláním toto ověřit na stránkách příslušných úřadů dané země.

“Pokud si nejste jistí, jak zaslat tu či jinou věc do či ze zahraničí, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Všichni členové našeho týmu zákaznické péče jsou řádně proškoleni, případně se mohu obrátit s dotazem přímo na celní specialisty, takzvané celní deklaranty, dopravce, kteří zpracovávají celní dokumentaci. Jsme tu pro vás.” vysvětluje vedoucí zákaznické péče Zaslat.cz Lucie Vašíčková.

Řada států má stanoveny určité krajní hodnoty zásilek, pokud se do těchto vejde hodnota obsahu vaší zásilky, nebude platba nutná. S tím vším vám mohou poradit kolegové na zákaznické péče Zaslat.cz každý všední den od 8.00 do 17.00.

Scroll to Top