Bezkonkurenční ceny s PPL a výhodnější zahraničí

Zboží vyloučené z přepravy

I když se snažíme splnit každý váš logistický požadavek, něco přeci jen přepravit nemůžeme, a to z důvodu bezpečnosti vaší zásilky, blízkých zásilek, přepravních prostředků i lidí manipulujících s touto zásilkou. v případě, že zašlete zboží na tomto seznamu a něco se s vaší zásilkou stane (ztráta, poškození), automaticky ztratíte nárok na náhradu škody v reklamačním řízení a dokonce můžete nést odpovědnost za škodu, kterou toto zboží způsobí.

Vnitrostátní zásilky

 • lidské a zvířecí ostatky
 • živá zvířata a rostliny
 • nelegální látky a léčiva
 • hudební nástroje bez pevného pouzdra
 • zásilky adresované na P. O. Box příjemce
 • zásilka tvořená několika pospojovanými krabicemi
 • zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající
 • teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu
 • nádoby s tekutinami, zasílané společně s jiným obsahem
 • osobní doklady, cestovní pasy, občanské průkazy, řidičské průkazy
 • umělecká díla a antikvariátní předměty, předměty mající citovou hodnotu
 • střelivo, střelné zbraně, výbušniny, ohňostroje a podobné předměty
 • kožešiny, zvířecí kůže (od jiných než zdomácnělých zvířat), slonovinu
 • zboží osobní povahy (např. oblečení, fotografie aj,) s dopravci UPS a Fedex
 • volně stojící spotřebiče (vyjma paletové přepravy s dopravcem Toptrans)
 • zásilky v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky (vyjma dopravce Toptrans)
 • televizory nebo monitory s úhlopříčkou větší než 42“ nebo prohnuté televizory
 • sanitární keramika a granitové dřezy (vyjma paletové přepravy s dopravcem Toptrans)
 • láhve a sklenice, které nejsou zabaleny v certifikovaných obalech určených k balíkové přepravě
 • sklo a jiné zboží (nebo jeho části) vyrobené ze skla, porcelánu či litiny, kameninové výrobky a jiné výrobky z obdobných materiálů
 • zásilky se zjevným překročením hmotnostních nebo rozměrových limitů zadaných do objednávky na www.zaslat.cz
 • komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) jako nebezpečné zboží
 • zásilky, které nejsou chráněny anebo zabaleny způsobem odpovídajícím jejich váze, tvaru a povaze obsahu, nebo požadavkům Dopravce a zásilky s obsahem, který je nutno zvláštním způsobem chránit, nebo je s nimi nutná zvláštní manipulace
 • zboží s vysokou hodnotou, např. finanční hotovost, drahé kovy, umělecké a starožitné předměty, sbírky, cenné papíry, kreditní nebo debetní karty, tažené loterijní lístky, pravé perly, drahé kameny, klenoty

Mezinárodní zásilky

 • alkoholické nápoje, tabákové výrobky a zboží podléhající spotřební dani
 • komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (mezinárodní silniční přeprava)
 • zboží s vyšší hodnotou než 125.000 Kč resp. ekvivalent 5.000 EUR
 • léky a léčiva
 • jakákoli část obsahující olej nebo benzín
 • pornografické materiály
 • zboží nebo zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále pak jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie
 • zboží osobní povahy (např. oblečení, fotografie aj,) s dopravci UPS a Fedex

Letecká přeprava