Zpět na novinky

Novinky ze Zaslat.cz 📦

Na největší novinky ze Zaslat.cz už nemusíte čekat na naše pravidelné Balíkoviny, které vám posíláme každý měsíc do e-mailu. Vše podstatné teď najdete na tomto odkaze. ✅ nové funkcionality,

✅ slevové kódy,

✅ praktické informace například o omezení provozu a komplikacích,

✅ tipy na balení,

 

a mnohem víc.