FAQ - Často kladené otázky

Pokud hledáte informace o tom, jak naše služba funguje, co nabízíme, jste na správném místě. Připravili jsme pro vás výběr nejčastěji kladených otázek rozdělených do kategorií podle druhu dotazu.
Celní zásilky Sbalit vše Rozbalit vše
Co je to komerční a nekomerční zboží?

Zboží, které odesílatel do zahraničí prodává - komerční zboží Zboží, které odesílatel zasílá do zahraničí zdarma = neprodává ho - nekomerční zboží. Patří mezi to i vzorky, nebo vrácené zboží z reklamace.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Co znamená, že může být vyměřeno DPH?

Celní úřad bude vyměřovat DPH z hodnoty zboží uvedeného ve faktuře, pokud je odesílatel neplátce DPH, uvádí hodnotu zboží včt. DPH Příjemce nebo odesílatel je plátce DPH ve Velké Británii: Příjemce si odvede DPH samovyměřením nehledě na hodnotu zásilky (reverse charge); tzn. odložená daňová povinnost.

Příjemce ani odesílatel není plátce DPH:

  • Zásilky nad 135 GBP - DPH bude příjemci vyměřeno britským celním a finančním úřadem (HMCR) a bude ho muset uhradit (obecně před tím, než mu bude zásilka doručena).
  • Zásilky do 135 GBP - doporučuje se uvádět do vývozní faktury EORI a registrační číslo DPH příjemce, nebo odesílatele; tzn. buď odesílatel nebo příjemce musí být zaregistrovaný k DPH ve Velké Británii u zásilek do hodnoty 135 GB (jaká bude praxe v případě, že nebude registrace k DPH ve Velké Británii těžko odhadnout, zatím tuto zkušenost nemáme. Odhad je, že DPH bude vymáháno po odesílateli.)

Současně doporučujeme registraci: EORI www.gov.uk/eori Zaslat.cz neposkytuje daňové poradenství a výše zmíněný výklad odpovídá našemu výkladu pravidel. V případě nejasností doporučujeme vyhledat poradní instituci k tomu specializovanou.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Co je původ zboží?

Původ zboží, informace požadována v celní dokumentaci, informuje celní úřady o tom, ze které země obsah zásilky pochází. Nejedná se o zemi, ze které je zásilka posílána, ale o zemi, ve které byl obsah vyroben. Podle toho je vyměřeno v zemi adresáta zásilky clo dle platných celních tarifů odpovídající mezinárodním dohodám pro dané území.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Co je celní řízení?

Celní řízení je proces, během kterého dochází ke kontrole zboží putujícího na území dané země. Účelem je propustit zboží do volného oběhu a vyměřit celní poplatky dle platných celních tarifů, případně posoudit zda zboží v zásilkách splňuje podmínky pro osvobození od cla a DPH či nikoliv.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Jak se posílají balíky do Velké Británie po Brexitu?

Všechny balíky směřující do Velké Británie podléhají od 1.1.2021 celnímu řízení. Proto je nutné počítat s nutností vyplnit celní (dokumentaci) deklaraci, možností prodlení přepravy v případě celních kontrol, ale také si podrobně prostudovat podmínky, za jakých lze daný obsah do země přepravit.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Co je celní hodnota zboží?

V případě zboží komerční povahy je to cena, za kterou by bylo zboží do zahraničí prodáváno, kdyby bylo prodáváno. V případě zboží nekomerční povahy je to cena odhadovaná.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Co je preferenční věta a preferenční původ?

Země původu je podle pravidel o preferenčním původu označována za nepreferenční zemi původu. Zemi původu je možné označit za preferenční, pokud splňuje podmínky stanovené danou smlouvou o preferenčním původu mezi jednotlivými zeměmi zařazenými do těchto dohod. Tyto dohody většinou znamenají nulové clo na takové zboží. Ne každá země má s EU sepsanou dohodu o preferenčním původu. Původ zboží se prokazuje v celém dodavatelském řetězci. Aby mohl vývozce prokázat původ výrobku, musí mít od svých dodavatelů prokázán původ dodávaného zboží nebo surovin/materiálů. Tito dodavatelé musí mít prokázán původ svých použitých materiálů od svých dodavatelů, proto se původ prokazuje i u dodávek v rámci EU. "*The exporter of the products covered by this document (**Customs Authorisation No.______**) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of UK/EU preferential origin.*"

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Co je to celní faktura?

Celní faktura je dokument nezbytný k celnímu řízení. Jsou v něm uvedeny informace o obsahu zásilky (co přesně obsahuje, v jakém množství, jaké je to hodnoty) tak, aby posloužila celním úředníkům ke kontrole obsahu. Při celní kontrole může dojít i k fyzickému prohledání obsahu zásilky, proto jednoznačně doporučujeme vyplňovat informace do celních faktur zcela pravdivě. Pokud posíláte v zásilce do celní oblasti zboží, ke kterému máte obchodní fakturu, je možné tuto přiložit k zásilce v požadovaném množství kopií a nahradit jí celní fakturu.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Co je vyloučeno z přepravy? Co nesmím do celních oblastí posílat?

Seznam zboží vyloučeného z přepravy se u každé země liší a řídí se zákony a regulacemi v zemi adresáta. Současně obsah zásilek na Zaslat.cz podléhá seznamu zboží vyloučeného z přepravy uvedeným v obchodních podmínkách Zaslat.cz a také seznamu zboží vyloučeného z přepravy uvedením v obchodních podmínkách zvoleného dopravce.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Jak vysoké bude clo?

Clo se často pohybuje řádově v několika procentech, vypočítává se z celní hodnoty zboží. To, co celní poplatky převážně navyšuje, je sazba DPH, která se obvykle vypočítává z hodnoty zboží, a to včetně připočítaného cla (záleží na dané zemi).

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Co je EORI číslo?

Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie, ale například i Velké Británie. Může být přiděleno hospodářskému subjektu s právní subjektivitou, ale například ve Spojeném království také soukromým osobám a tamní úřady to doporučují. V České republice je registrace prováděna všemi celními úřady.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Co znamená "tranzitní přeprava"?

Tranzitní přeprava ve vztahu k clení odkazuje na celní režim TRANZIT, kdy je zboží tranzitováno - pohyb zboží po území země, která není v Evropské unii.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Kdo vyměří clo?

Clo (jeden z celních poplatků) je finanční částka, která je vybírána státem při dovozu zboží přes jeho hranice, což upravuje celní zákon a kontroluje celní správa. Důvodem je ochrana vlastního trhu před zbožím ze zahraničí. Povinnost zaplatit clo při dovozu zboží se označuje jako celní dluh, přičemž jeho součástí jsou kromě cla i další daně (DPH, spotřební daň) a poplatky z celního řízení. Celní dluh pro dané zboží vyměřuje a vymáhá celní orgán v rámci celního řízení.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Jak rychle probíhá celní řízení?

Celní řízení trvá v průměru 30 – 60 minut. Za předpokladu, že se v rámci tohoto řízení vyskytnou důvodné pochybnosti o správnosti deklarovaných údajů, zahájí celní úřad tzv. ověřování údajů uvedených v celním prohlášení, včetně možné fyzické kontroly obsahu zásilky. Obvykle je nutné počítat se zdržením přepravy v rámci celního řízení o jeden pracovní den.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Jaká je cena přepravy?

Cenu přepravy snadno zjistíte zadáním informací o vaší zásilce do jednoduché kalkulačky na Zaslat.cz, již ve druhém kroku uvidíte nabídku všech našich partnerů, kteří jsou dopravu schopni zajistit včetně konečných cen.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne
Jak vyplním celní fakturu?

Celní faktura slouží celníkům jako zdroj informací o obsahu zásilky. Je v ní tedy nutné uvést pravdivě co balík obsahuje, v jakém množství a jaká je hodnota obsahu zásilky. Na Zaslat.cz tyto informace vyplníte přímo do objednávkového formuláře, ve kterém naleznete předpřipravená všechna povinná pole celní dokumentace - informace se stávají celní deklarací. Na základě těchto informací bude k zásilce vystavena celní faktura, kterou odesílatel obdrží na emailovou adresu uvedenou v objednávce společně s přepravními štítky.

Pomohla vám tato odpověď?    Ano    Ne

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Zeptejte se nás pomocí následujícího formuláře. Odpovíme vám obratem e-mailem a dotaz sem zařadíme.